Waarom komen er drie koningen voor en geen vier of zes?

Velen van ons hebben geen idee en zullen het antwoord schuldig blijven.

Wij vertellen altijd dat de komst van Christus in het oude testament bij de profeten wordt gezien als de Messias die de wereld komt verlossen. De drie koningen staan symbool voor de gehele wereld. Op het moment dat het evangelie geschreven werd was de wereld niet groter dan drie werelddelen. Europa, Azië en Afrika. Daar komen deze koningen vandaan, zij hebben de ster gevolgd tot Bethlehem en gingen naar het hof Herodes om te vragen waar het koningskind geboren was.

Natuurlijk was dat niet daar en trokken zij gezamenlijk verder. Iedere koning op zijn eigen vervoermiddel uit die tijd. Een paard uit Europa, een olifant uit Azië en een kameel uit Afrika. Zij vinden het Christuskind gewikkeld in doeken en een kribbe, de voederbak van de os. De os was er natuurlijk niet om het kind warm te houden, neen, de os staat symbool voor het heidendom. Daar was Christus welkom, niet bij het Joodse volk waar de ezel symbool voor staat. Daarnaast zien we de dieren van het nomadenvolk, de herders, die met hun vee onderweg zijn.

Dat er onder invloed van Franciscus vele andere dieren in de Italiaanse kerststal voorkomen is zeker niet verwonderlijk. Kippen, ganzen, vogels, geiten en bijvoorbeeld katten. Daarmee probeerde hij zoveel als mogelijk het dagelijkse en voor de mensen herkenbare leven uit te beelden.’

Auteur: Henk van Dorland